Co to jest INTRASTAT? Jakie szkolenie?

INTRASTAT jest systemem statystycznym, który umożliwia zbieranie informacji i ustalanie stanu wewnątrzwspólnotowych transakcji. Obowiązek przekazywania takich informacji spoczywa na podatnikach VAT, bo którzy dokonują wymiany z innymi krajami UE, jeśli pewne ustalone progi zostały przekroczone. Podatnik przełączający progi jedynie dla przywozu, składa deklarację INTRASTAT tylko dotyczącą tego zakresu.

Deklaracja INTRASTAT – dlaczego szkolenie jest niezbędne? Poszczególne progi, o których była mowa powyżej, mogą być szczegółowe lub podstawowe. W przypadku deklaracji podstawowej, przedsiębiorca podaje następujące dane:

 • okres sprawozdawczy
 • kod izby celnej, do której jest kierowana deklaracja INTRASTAT
 • odbiorca przy przywozie i nadawca przy wywozie
 • łączna wartość faktur w polskich złotych
 • łączna liczba pozycji i numer, a także opis towaru i kod towaru
 • kod kraju wysyłki i kod rodzaju transakcji
 • masa netto i ilość w uzupełniającej jednostce miary

Brak znajomości obowiązujących przepisów nie zwalnia od złożenia deklaracji. Odpowiednie szkolenie INTRASTAT pomoże rozróżnić, kiedy należy stosować deklarację podstawową a kiedy szczegółową. Ponadto, należy również pamiętać, że brak złożonej deklaracji skutkuje upomnieniem, a następnie karą w wysokości 3 tysięcy złotych.

Przekroczenie progów szczegółowych oznacza, że do informacji, które są podane jako podstawowe, należy dołączyć:

 1. Łączną wartość statystyczną w polskich złotych i wartość statystyczną ( nie łączną ) w polskich złotych.
 2. Kod warunków dostawy.
 3. Kod rodzaju transportu.

Korekty zgłoszenia – na jakich zasadach?

W przypadku gdy złożona deklaracja jest niekompletna lub zawiera błędy, osoba zobowiązana dokonuje korekty deklaracji, która polega na:

 • anulowaniu zgłoszenia poszczególnych pozycji INTRASTAT
 • zmianie poszczególnych danych w pozycjach w deklaracji
 • dodaniu nowych pozycji

Korekta jest niezbędna, gdy:

 1. Wartość fakturowa lub statystyczna w PLN zmieniłyby się w wyniku korekty o 1 000 euro.
 2. Podana uprzednio masa netto zmieniłaby się w wyniku korekty o 5%.
 3. Nastąpiło błędne podanie kodów dotyczących transakcji i towarów.
 4. Nastąpiło inne, błędne podanie danych dotyczących towarów, odbiorców, nadawców, itp.

Złożenie deklaracji INTRASTAT nie jest uciążliwe, jednak znajomość przepisów jest w tym wypadku kluczowa, nie tylko dotyczącą deklaracji podstawowej i szczegółowej, ale również zasad odnoszących się do wprowadzania korekty. Zarówno deklarację, jak i wszelkie zmiany, czyli korektę należy złożyć do odpowiedniego urzędu celnego. Deklarację można składać osobiście, przez pełnomocnika lub internetowo.