Jak działa model Harwardzki?

Wielu menadżerów poszukuje jak najlepszego sposobu zarządzania zespołem w celu osiągnięcia jak najwyższych wyników. Nie jest to wcale łatwym zadaniem, bowiem w grę nie wchodzi jedynie dobro przedsiębiorstwa, ale również czynnik ludzki. Za jeden z najbardziej skutecznych sposobów zarządzania zespołem uznaje się model harwardzki.  Powstał w latach 80-tych na Uniwersytecie Harvarda (USA), od którego zaczerpnął swoją nazwę. Jego głównym założeniem jest to, że skuteczne zarządzanie zespołem jest możliwe jedynie, dzięki zaangażowaniu pracowników w problemy przedsiębiorstwa.


Istnieje bardzo wiele szkoleń menadżerskich, które uczą przyszłych i obecnych menadżerów stylu kierowania zespołem w typie modelu harwardzkiego. Szkolenie obejmuje wiedzę teoretyczną na temat modelu jak i ćwiczenia praktycze. Obejmuje ono takie elementy wiedzy jak umiejętność rozróżniania potrzeb organizacji jak i pracowników, bowiem zgodnie z modelem harwardzkim potrzeby te nie zawsze idą w parze, umiejętność stworzenia przez dyrekcję i kierownictwo odpowiednich warunków do rozwoju i samodoskonalenia pracowników, także uczy angażowania pracowników w działania organizacyjne.

Co najważniejsze szkolenie skupia się na czterech bardzo ważnych aspektach takich jak uczestnictwo pracowników w podejmowaniu bardzo istotnych dla organizacji decyzji, umiejętności podejmowania decyzji personalnych dotyczących zatrudnienia w tym rekrutacji, selekcji i zwolnień, systemu gratyfikacji w tym świadczeń płacowych, pozapłacowych (benefitów), organizacji pracy. Ostatni punkt organizacji pracy uważa się za jeden z najtrudniejszych do zrealizowania, bowiem jest to bardzo często stworzenie struktury organizacji od nowa, jej przeorganizowanie, zmiana dotychczasowego podejścia, przy zachowaniu ciągłości procesów oraz ich optymalizacji i pełnej efektywności.
Szkolenia z zarzadzania zespołem są bardzo ważne dla każdego menadżera, bowiem podnoszą one umiejętności, a także bardzo często wnoszą świeży pogląd na dotychczasowy styl kierowania zespołem.